Magazin «Lieschtler Advänt»

Magazin «Lieschtler Advänt» 2023

Titelbild: Benjamin Weber
www.ohodesign.ch

Magazin «Lieschtler Advänt» 2022

Titelbild: Samuel Fischer
www.fischervisuals.ch

Magazin «Lieschtler Advänt» 2021

Titelbild: Joel Mayer
www.joelmayer.ch/

Magazin «Lieschtler Advänt» 2020

Titelbild: Patrizia Stalder
www.patriziastalder.ch

Herausgeberschaft 
Berchtold Marketing GmbH, Liestal.
(www.berchtold-marketing.ch)

Digitale Vermarktung 
Berchtold Marketing GmbH 

Druck Magazin «Lieschtler Advänt»
Vogt-Schild, Derendingen (Schweiz).
Auflage 26’000 Ex.